Şeb-i Yeldayı Müneccim Muvakkit Ne Bilir

Şeb-i Yeldayı Müneccim Muvakkit Ne Bilir

Şeb-i yeldayı müneccim muvakkit ne bilir,

Müptela-ı gama sor kim geceler kaç saat.

                                                    -Sabit-

(En uzun gecenin hangisi olduğunu gök bilimciler ve takvim yapanlar ne bilsin,

Gam müptelalarına sorun ki gecelerin kaç saat olduğunu)

şeb-i yelda : yılın en uzun gecesi

müneccim: gök bilimci, astrolog, yıldız falcısı

muvakkit: takvim yapanlar

Bir Cevap Yazın